Zapraszamy serdecznie do nowych zapisów!

RODO

RODO

Przetwarzanie danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych członków studia jest Explozja Tańca z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), ul. Opolska 1a, tel.: 728 142 421, adres e-mail info@explozjatanca.com
  2. Celem zbierania danych jest realizacja zadań statutowych Studia oraz realizacja praw i obowiązków zawodników zapisanych w niniejszym regulaminie, a wynikających z przynależności do studia.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieprzekazanie spowoduje brak możliwości przyjęcia do Studia.
  4. Członkom Studia przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty organizujące zawody taneczne, treningi, turnieje, instytucje państwowe np.: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania przynależności do Studia oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

1720889258