Zapraszamy serdecznie do nowych zapisów!

Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SZKOŁY EXPLOZJA TAŃCA Rok szkolny 2019/2020

 1. Firma Explozja Tańca Agnieszka Cichoń jest organizatorem zajęć.
 2. Warunkiem uczestnictwa w nauce tańca oraz warsztatach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie internetowej www.explozjatanca.com. Niezapoznanie się z regulaminem oraz niepodpisanie go nie zwalnia uczestnika od stosowania się do jego postanowień.
 3. Opłatę za zajęcia taneczne należy uiścić z góry wyłącznie za gotówką, najpóźniej do 10-tego dnia każdego miesiąca.
 4. Uczestnik ma obowiązek okazać karnet instruktorowi na drugich zajęciach w danym miesiącu.
 5. Niewykorzystane lekcje nie przechodzą na kolejny miesiąc.
 6. Firma Explozja Tańca nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w zajęciach (niezależnie od przyczyny).
 7. Zapisując się, uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Studio Explozja Tańca nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć ruchowych.
  Każdy tancerz podejmuje samodzielnie decyzję o korzystaniu z zajęć taneczno-akrobatycznych uwzględniając swoje możliwości, umiejętności, kondycję i stan zdrowia oraz wynikające z tego tytułu ewentualne ograniczenia i zagrożenia, mając na uwadze ryzyko urazów i kontuzji.
 8. Szkoła nie odpowiada za przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć na terenie szkoły.
 9. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.
 10. Każdy uczestnik Studia (zarówno dzieci jak i dorośli) mają OBOWIĄZEK nosić buty zmienne, w przypadku niezmienionych butów zostanie wyproszony z sali.
 11. W dniach wolnych od nauki szkolnej zajęcia mogą odbywać się w godzinach dopołudniowych.
  Zajęcia odwołane mogą być odrabiane w weekendy.
 12. Jeżeli uczestnik chce wystąpić z choreografią swojego instruktora poza studiem, jest zobowiązany zapytać o zgodę instruktora.
 13. Szkoła zobowiązuje się zapewnić swoim kursantom wszelkiego rodzaju sprzęt niezbędny do ćwiczeń, to jest: drążki baletowe, materace akrobatyczne, odskocznie, maty do rozciągania, sprzęt muzyczny.
 14. Wszelkie uwagi, zażalenia oraz pozytywne opinie, prosimy przesyłać na adres e-mail info@explozjatanca.com

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy samych sukcesów tanecznych.

1604107729